System Zarządzania Jakością wg. PN-EN ISO 9001

Wdrażanie i audity standardów ISO

System Jakości w Spawalnictwie. Nasza Firma posiada, certyfikowany przez UDT

System zarządzania jakością to element zarządzania organizacją skupiający się na zapewnieniu najlepszej jakości wytwarzanych produktów lub świadczonych usług. Zasady systemu są określone w normie ISO 9001 –System Zarządzania Jakością – Wymagania. Polski Komitet Normalizacyjny, przyjęła tą normę jako PN EN ISO 9001:2009, dzięki czemu stała się ona także krajowym standardem.

Wdrożenie systemu zarządzania można wykonać samodzielnie. Jednak skorzystanie z naszej pomocy opłaca się bardziej, gdyż zrobimy to szybciej, sprawniej i taniej (biorąc pod uwagę koszty oderwania pracowników od pracy oraz ich stres i nerwy). Wykonujemy wdrożenia systemu ISO 9001 w różnego typu firmach, a także w placówkach służby zdrowia. Wszyscy klienci, którzy skorzystali z naszej oferty przeszli pozytywnie audyt certyfikujący i uzyskali certyfikat ISO. Nie otrzymaliśmy ani jednej reklamacji na nasze usługi, a klienci pytani o opinie mówią, ze cenią nas za elastyczne i życiowe podejście do wdrażanych systemów.

Jeżeli jesteś inwestorem i nie masz pewności czy dostawca usług spawalniczych świadczy swoją pracę na właściwym poziomie skontaktuj się z nami.