Systemy jakości w Spawalnictwie

Wdrażanie wymagań jakości dotyczących spawania materiałów metalowych

Sposób opracowania standardu ISO 3834 umożliwia zastosowanie jego wymagań niezależnie od rodzaju wytwarzanej konstrukcji, zarówno w warsztatach produkcyjnych, jak i na montażu, umożliwia wytwórcy wykazania zdolności do wytwarzania konstrukcji, która spełnia wymagania oraz stanowi podstawę oceny jego zdolności spawalniczych. Nadaje się więc do stosowania zarówno przez organizacje wewnętrzne, jak i zewnętrzne oraz jednostki certyfikujące.

Firma FINNSERWIS specjalizuje się we wdrażaniu w organizacjach normy PN-EN ISO 3834:2007 - są to w głównej mierze wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych - oraz przygotowania firm do audytu certyfikującego proces. Normy serii PN-EN ISO 3834:2007 przeznaczone są dla organizacji, które w produkcji wyrobów stosują procesy spawalnicze.

Procesy takie jak spawanie są powszechnie stosowane do produkcji wielu wyrobów. W niektórych przedsiębiorstwach stanowią one podstawowy proces wytwarzania. Wyroby mogą obejmować zakres od prostych do kompleksowych. Przykładami są zbiorniki ciśnieniowe, wyposażenie domowe i rolnicze, dźwignice, mosty, pojazdy transportowe i inne wyroby. Specyfikacja wymagań dotyczących jakości dla procesów spawania jest ważna, ponieważ jakość tych procesów nie może być łatwo weryfikowana. Dlatego też są one traktowane jako procesy specjalne. Jakość nie może być sprawdzona w wyrobie lecz powinna być razem z nim tworzona. Nawet pełne i wysoce rozwinięte badania nieniszczące nie poprawia jakości wyrobu.

Zarys historyczny

W 2005 roku Komitet Techniczny ISO/TC44 ustanowił normy serii ISO 3834:2005 (cztery arkusze 1,2,3,4,5), które przyjęte przez CEN CENELEC (Europejski Komitet Normalizacyjny) jako normy europejskie EN ISO 3834:2005, spowodowały wycofanie serii norm EN 729. W 2006 roku zostały one wydane jako Polskie Normy PN-EN 3834:2006 metodą uznaniową. W stosunku do poprzedniego wydania (EN 729), do nowej normy wprowadzono rozdział, w którym pokazano powiązania pomiędzy wymaganiami ISO 9001:2000, a wymaganiami ISO 3834:2006. W nowej normie został utrzymany podział wymagań dotyczących systemu zarządzania jakością w spawalnictwie na pełne, standardowe i podstawowe. Dodatkowo wprowadzono arkusz ISO 3834-5:2006, który określa niezbędne do stosowania dokumenty, w celu wykazania zgodności z ISO 3834-2, ISO 3834-3 i ISO 3834-4 : 2007.

Korzyści z systemu jakości

Wdrożenie i certyfikowanie systemu zapewnienia jakości w spawalnictwie wg normy PN-EN ISO 3834:2007 daje następujące korzyści:

 • potwierdzenie kompetencji w zakresie produkcji wyrobów spawanych,
 • ułatwienie spełnienia wymagań zawartych w dyrektywie ciśnieniowej 97/23/WE,
 • zapewnienie nadzoru i efektywności procesu spawania,
 • podniesienie jakości produkowanych wyrobów spawanych.
 • Dużym ułatwieniem dla wdrożenia normy PN-EN ISO 3834:2007 jest posiadanie systemu zapewnienia jakości ISO 9001.

  W przypadku pytań z Państwa strony prosimy o wypełnienie formularza zapytania e-mail.

  Współpracowaliśmy między innymi z

  Na przestrzeni kilku lat zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów na różnych obiektach, gwarantując naszym klientom najwyższą jakość usług i krótki czas realizacji.

  Jeżeli jesteś inwestorem i nie masz pewności czy dostawca usług spawalniczych świadczy swoją pracę na właściwym poziomie skontaktuj się z nami.