Referencje FINNSERWIS

Terminowość dostawy, wysoka jakość oferowanych produktów i pełne nastawienie
na potrzeby klienta, pozwoliły nam uzyskać stałą i ugruntowaną pozycję na rynku.

Posiadane certyfikaty i ukończone szkolenia
 • Inspektor i projektant systemów antykorozji mostów i konstrukcji stalowych I , II i III stopnia
 • Międzynarodowy Inspektor Spawalnictwa , pełne uprawnienia nr PL-IWI-C - 00103/2007 , Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
 • Technolog Spawalnictwa ,Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
 • Inspektor kontroli technicznej robót spawalniczych pod ciśnieniem
 • Uprawnienia inspekcyjne do obsługi i stosowania praktycznego oporowych urzadzeń do obróbki cieplnej złączy spawanych firmy Weldotherm , Essen Gmbh
 • Opracowanie procedur systemu jakości , SGS Polskie Towarzystwo Kontroli , Warszawa - Zarządzanie jakością , ABB Zamech Ltd
 • Auditor wewnętrzny zintegrowanych systemów zarządzania ISO 9001, 18001, 14001, , BUREAU VERITAS POLSKA Sp.z o.o.
 • Uprawnienia technika teleinformatyki, OKE Łomża
 • Kurs badań nieniszczących ultradźwiękowych 1 stopnia UT 1
 • Kurs na Inspektora i projektanta systemów antykorozji mostów i konstrukcji stalowych I, II i III stopnia, Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie
 • Obsługa i stosowanie praktyczne oporowych urzadzeń do obróbki cieplnej złączy spawanych firmy Weldotherm, Essen Gmbh
 • Standard menadżerski – JKM Instytut Szkoleniowy
 • System 5S – organizacja miejsca pracy , warsztaty Lean Enterprise Polska
 • Wybrane elementy standardu menadżerskiego i kompetencyjnego kadry kierowniczej – Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Nasze realizacje
 • samodzielny nadzór nad technologią, wykonawstwem, zabezpieczeniem antykorozyjnym i montażem mostu kolejowego Lewin Brzeski -Przecza km 121,345 : 92 tony konstrukcji ( 2003 r)
 • samodzielny nadzór nad technologią, wykonawstwem i zabezpieczeniem antykorozyjnym zadaszenia stacji metra Vanlose Metro Station do Kopenhagi: 83 tony konstrukcji (2002 r)
 • samodzielny nadzór nad technologią, wykonawstwem i zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu drogowego Lillebelt Bridge Dania: 123 tony konstrukcji ( 2002 -2003 r)
 • samodzielne prowadzenie remontów średnich turbozespołów parowych i urządzeń pomocniczych w EC Białystok: 24 remonty średnie ( 1993-2000 r)
 • samodzielne nadzorowanie procesów obróbki cieplnej spoin rurociągów energetycznych ze stali żaroodpornych 13HMF, 10H2M, P91
 • nadzór nad wykonaniem, zabezpieczeniem antykorozyjnym i montażem konstrukcji stalowej Centrum Transferu Technologii w Toruniu - 65 t konstrukcji ( XII '03 do II ' 04 )
 • nadzór nad wykonaniem, zabezpieczeniem antykorozyjnym i montażem konstrukcji stalowej zespołu 4 hal w Gospodarstwie Rolnym w Białousach - 180 ton konstrukcji ( VII - IX'2003 )
 • nadzór nad wykonaniem, zabezpieczeniem antykorozyjnym i montażem konstrukcji stalowej Urzędu Celnego w Suwałkach - 60 ton konstrukcji ( X'03 - XII'2003 )
 • samodzielny nadzór nad zabezpieczeniem antykorozyjnym w Mostostal Białystok konstrukcji przepompowni gazu Ormen Lange ( Norwegia ), 2000 t konstrukcji - 2006 rok
 • samodzielny nadzór nad zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji Galerii Silesia Katowice w Mostostal Białystok - 2006 r
 • samodzielny nadzór nad zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji Galerii Biała Białystok w Mostostal Białystok - 2007 r
 • samodzielny nadzór nad zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji do Skanska Denmark, Skanska Sweden, Bladt Denmark, Klausen Norwegia - 1000 t konstrukcji stalowych typu off-shore, Mostostal Białystok w latach 2002 - 2007 r
 • samodzielny nadzór inspekcyjny nad zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu stalowego km 45,219 linii kolejowej nr 40 Sokółka - Suwałki 06.2011- 09.2011 dla PKP PLK Białystok
 • samodzielny nadzór nad wykonaniem i instalacją zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych do spawania metodami MAG i SAW w Promotech Sp. zo.o.(2007-2013)
 • samodzielny nadzór spawalniczy mostu kolejowego TP30 w Ishoj, Dania dla CG JENSEN (2015)

Współpracowaliśmy między innymi z

Na przestrzeni kilku lat zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów na różnych obiektach, gwarantując naszym klientom najwyższą jakość usług i krótki czas realizacji.

Jeżeli jesteś inwestorem i nie masz pewności czy dostawca usług spawalniczych świadczy swoją pracę na właściwym poziomie skontaktuj się z nami.